Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkań w Stargardzkim TBS

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach określone są w Uchwale nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych. 

I. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

 ikonki->pdf-icon.pngKoncepcja Programowa Zamian Lokali w zasobie mieszkaniowym miasta Stargard

 

Dokumenty do pobrania:

ikonki->pdf-icon.pngWniosek w sprawie zgłoszenia o zamianę z urzędu / między stronami z załącznikami


II. Zamiana między stronami

Zamiany lokali mieszkalnych podejmowane i prowadzone są w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i mogą być dokonywane pomiędzy najemcami lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta, podnajemcami lokali pozyskanych, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach lub właścicielami lokali i domów jednorodzinnych.

W przypadku znalezienia osoby do takiej zamiany obie strony zamiany składają wniosek o zamianę lokalu między stronami.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o dochodach za 3 ostatnie miesiące,

- deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

- oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

Osoby posiadające lokal w innych zasobach dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia

- pisemnej zgody dysponenta lokalu na zamianę lokalu,

- oryginał dokumentu potwierdzającego prawo własności lokalu,

- zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Najemcy/właściciele lokali mieszkalnych w obecności pracownika Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań wypełniają wniosek o zamianę wraz z oświadczeniami.

Wszystkie osoby pełnoletnie biorące udział w zamianie i zameldowane w lokalu mieszkalnym składają w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań osobiście oświadczenie wyrażenia zgody na zamianę.

Złożone wnioski o zamianę między stronami rozpatruje Zarząd Spółki Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. Po uzyskaniu zgody przygotowuje się umowę najmu lokalu.

W przypadku zamiany lokalu na lokal lub dom własnościowy, na podstawie wydanego zaświadczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o. strony zamiany muszą zgłosić się do dowolnego notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności pod kątem zamiany miedzy stronami. Po przeniesieniu praw do lokalu własnościowego z osobą zajmującą dotychczas lokal z zasobu Miasta zostaje rozwiązana umowa najmu lokalua z dotychczasowym właścicielem zostaje zawarta umowa najmu.

2018->zamiany

Aktualna ofert zamian między stronami >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. al. Żołnierza 11A w Stargardzie Punkt Obsługi Klienta. Z uwagi na trwającą epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa zachęcamy do kontaktu telefonicznego nr  91 819 22 93 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -16.Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 29 73-110 Stargard NIP: 854-00-14-151 REGON: 811192960 KRS: 0000168283 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarcz  Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 61 878 000 zł  zapraszamy w godz. od 8.00 do 16.00  e-mail: biuro@tbs.stargard.pl