Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna O Stargardzkim TBS Organy Spółki Wiceprezes ds. Eksploatacji

Kompetencje Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Eksploatacji

1) Nadzoruje i odpowiada za prace wykonywane przez podległe mu komórki organizacyjne i jednostkę działalności pomocniczej:

a) Dział Eksploatacji - /EE/,

b) Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych - /EW/,

c) Rejon Eksploatacji Budynków - /EA/,

d) Zakład Usług Technicznych - /EZ/,

oraz wszystkich pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie wynikającym z jego kompetencji.

2) Jest przedstawicielem Gminy - Miasta Stargard Szczeciński, reprezentuje ją i nadzoruje realizację jej interesów zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i zawartymi umowami.

3)  Nadzoruje realizację zadań związanych z zarządzaniem i administracją zasobami mieszkaniowymi Gminy - Miasta Stargard Szczeciński, wspólnot mieszkaniowych
i Spółki.

4) Nadzoruje realizację zadań w zakresie dostaw, robót i usług wchodzących w zakres działalności Spółki, na rzecz najemców i właścicieli lokali w budynkach objętych zarządem i administracją.

5) Nadzoruje realizację zadań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budynków i terenów będących w zarządzie lub administracji Spółki.

6) Nadzoruje przygotowanie rocznych i wieloletnich planów remontowych, w tym termomodernizacji dla budynków własnych Spółki, zarządzanych i administrowanych przez Spółkę.

7)  Nadzoruje obsługę techniczną budynków polegającą na wykonywaniu napraw bieżących oraz konserwacji budynków, instalacji i urządzeń.

8)  Nadzoruje przygotowanie i realizację remontów nie stanowiących samodzielnych zadań inwestycyjnych przygotowywanych i realizowanych przez Dział Przygotowania
i Realizacji Inwestycji (TT):

a)  budynków wspólnot mieszkaniowych, w ramach posiadanych środków finansowych
i w zakresie uchwalonym przez właścicieli,

b)  budynków powierzonych w zarząd i administrację w ramach środków ustalonych
w umowie z Gminą - Miastem Stargard Szczeciński,

c)   budynków Spółki w ramach środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

9)  Odpowiada za prawidłowe udzielanie zamówień, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach swych kompetencji.

10)  Nadzoruje prace DF w zakresie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

11) Nadzoruje opracowywanie planu finansowania remontów w tym termomodernizacji.

12) Nadzoruje działania marketingowe Spółki, w szczególności w zakresie pozyskiwania:

a) nabywców lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zlokalizowanych
w budynkach Spółki,

b) nabywców usług w zakresie zarządzania i administracji nieruchomościami,

c) najemców, dzierżawców, wieczystych użytkowników i nabywców prawa własności nieruchomości.

13) Nadzoruje realizację zadań wynikających z gwarancji udzielonych przez wykonawców robót budowlanych.

14) Zastępuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa ds. Inwestycyjnych i Ekonomicznych podczas ich nieobecności, w tym  czasie zarządza Spółką i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań.

15) Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki.