Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna O Stargardzkim TBS Organy Spółki Prezes, Dyrektor zaRządu

Kompetencje Prezesa Zarządu - Dyrektora:

1)   Kieruje pracą Zarządu i zarządza działalnością Spółki przy pomocy Wiceprezesów - Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji i Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjnych i Ekonomicznych.

2)  Określa kierunki działania i nadzoruje bezpośrednio pracę:

a)  Głównego Księgowego /DF/,

b)  Działu Ekonomiczno - Organizacyjnego i Kadr /DO/, w tym ABI,

c)  Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań - /DM/,

d)  Samodzielnych stanowisk:

 -  Radcy Prawnego /DR/,

 -  Radcy Prawnego i Stanowiska ds. prawnych i kontroli wewnętrznej /DK/,

 -  Stanowiska ds. bhp i ppoż. /DB/,

 -  Stanowiska ds. Obrony Cywilnej /DC/.

3) Kontroluje realizację zadań będących przedmiotem działalności Spółki.

4) Reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki.

5) Jest przedstawicielem Gminy - Miasta Stargard Szczeciński, reprezentuje ją i nadzoruje realizację jej interesów zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem oraz zawartymi umowami.

6) Nadzoruje realizację Polityki mieszkaniowej Gminy - Miasta Stargard Szczeciński
i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi Spółki; wyłanianie najemców lokali i zawieranie z nimi umów najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uchwałami Rady Miasta Stargard Szczeciński i udzielonym pełnomocnictwem.

7) Dokonuje doboru kadry kierowniczej i doboru pracowników po zasięgnięciu opinii właściwego wiceprezesa.

8) W ramach nadzoru pracy kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk decyduje o:

a) wysokości wynagrodzenia, premii i dodatków funkcyjnych po zasięgnięciu opinii właściwego wiceprezesa,

b) terminie udzielania urlopów niezaplanowanych w rocznym planie urlopów.

9) Zatwierdza wewnętrzne akty normatywne, regulaminy i instrukcje regulujące stosunki pracy.

10)  W imieniu Zarządu Spółki zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w terminach i trybie przewidzianym w Akcie założycielskim Spółki.

11)  W imieniu Zarządu na podstawie uchwał powołuje stałe i okresowe zespoły dla celów przygotowania i przeprowadzenia:

a)  inwentaryzacji mienia Spółki,

b)  przeglądów technicznych, warunków pracy i ppoż.,

c)  przetargów,

d)  zbycia i nabycia nieruchomości,

e)  odbiorów prac budowlanych,

f)  ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

g)  innych w miarę potrzeb.

12)  Realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej nałożonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (WZOiSO) Urzędu Miasta.

13)   Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków lub wyznacza do tego właściwe osoby spośród Członków Zarządu lub kadry kierowniczej.