TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna O Stargardzkim TBS

O Stargardzkim TBS

  

Aktualności 2019-10-08 | Aktualności  

 Kolejne mieszkania dla stargardzian

aktualnosci->Andersa 29

Sprzedaży strychu Limanowskiego 26

 mieszkania->Limanowskiego_strych_1

Rada Nadzorcza Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29 zaprasza do składania ofert celem zwarcia umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. w Stargardzie za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z w/w badań.

O Stargardzkim TBS 1997-12-31 | O Stargardzkim TBS  
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 29
73-110 Stargard

zapraszamy w godz. od 8.00 do 16.00  
 
 
 strona->logo-tbs.png
 
 
tel.: +48918192420 / +48915784750  fax.: +48915771535  
Rejon Eksploatacji Budynków - Al. Żołnierza 11a, P.O.K. tel. 918192260
Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych - ul. Popiela 20, P.O.K. tel. 918192400
Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań - Al. Żołnierza 11a, tel. 918192290
NIP: 854-00-14-151 REGON: 811192960 KRS: 0000168283
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 42 121 000 zł.