Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Zamówienia i przetargi Dostawy

Dostawyul. Piłsudskiego 40/7  | ul. Piłsudskiego 40/7  

 

WYKAZ NR 20

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. Piłsudskiego 40/7  

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoi o pow. mieszkalnej 24,52 m2, kuchni, wc oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 37,52 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie -piece kaflowe.

3.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

6,44 zł/m2 + opłaty za media

4.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 3 osobowe umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

5.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego postępowania

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości osób w gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 38 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych. W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

6.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

7.

Zakres remontu

1.Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m³ - kafle stare lub częściowo z odzysku - z wymiana osprzętu piecowego i drzwiczek piecowych na wspólnej ramie oraz blachy przedpiecowej i montażem dodatkowej rozety ceramicznej do czyszczenia rury zapiecowej spalinowej - piec w pokoju dużym i małym

2.Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m² - UWAGA: Wymagane nawiewniki ciśnieniowe np. Tipvent w każdym oknie. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=1,1 W/(m²*k) - okna 3- szybowe włącznie z podokiennikami - wszystkie okna

3.Wykucie z muru podokienników drewnianych

4.Obsadzenie podokienników - nowy parapet z tworzyw sztucznych

5.Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej- Parapety zewnętrzne

6.Rozebranie zniszczonych podłóg drewnianych białych - w kuchni łazience

7.Wymiana elementów podłóg z desek - progi

8.Przybicie do podłóg płyt OSB twardych grub. min. 25 mm - w całym lokalu

9.Rozebranie przepierzeń drewnianych lub ścianek działowych-ścianka działowa w przedpokoju(samowola najemcy)

10.Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.

11.Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrz - lokalowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie - wewnętrzne

12.Wykonanie zbrojonych bednarka przesklepień otworów w ścianach z cegieł- nadproża drzwiowe

13.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. - komin w kuchni i ściana w kuchni

14.Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m² - wszystkie drzwi

15.Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu do2.0 m² w ścianach - drzwi wewnętrzne

16.Jednokrotne malowanie farba olejna rur o średnicy do 50 mm

17.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni wykończone - wewnętrzne do 2,00 m² oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m² fabrycznie

18.Drzwi zewnętrzne płycinowe lub klepkowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m² wraz z futryna drzwiowa - wejściowe

19.Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach

20.Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich lub sufitach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - Uzupełnienie brakujących tynków ścian lub sufitów - Alternatywnie płyty GK wodoodporne - tynki ścian

21.Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane- po wymianie instalacji elektrycznej

21.Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw lub paneli podłogowych- w całym lokalu

22.Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- kuchnia , łazienka i wc

23.Posadzki z paneli podłogowych - pokój duży , pokój mały ,przedpokój

24.Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych z drewna liściastego

25.Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka o wymiarach14x21 cm - w kuchni

26.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - nowa lamperia w kuchni i łazience

27.Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

28.Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

29.Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17"lub „ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

30.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

31.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych

32.Zabezpieczenie podłóg folia

33.Mycie po robotach malarskich drzwi

34.Mycie po robotach malarskich okien

35.Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z utylizacja

36.Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - na odległość 14 km Krotność = 13

37.Wykonanie i montaż przewodu wentylacyjnego fi150 mm wewnątrz ocieplonego z zewnątrz ze stali nierdzewnej z łazienki przez siane budynku, przewód z trójnikiem skraplaczem i kratka wentylacyjna, przewód o długości 8 m

38.Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm³ na wspornikach nowych

39.Wymiana instalacji gazowej od pionu do kuchni

40.Wymiana ustępu z miska fajansowa „Kompakt"

41.Montaż zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

42.Montaż zaworu czerpalnego z ruchoma wylewka (wypływowego) o średnicy 15-25 mm do zlewozmywaka

43.Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem - (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

44.Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej z demontażem starych rur cwu.

45.Wymiana instalacji elektrycznej

46.Kabina natryskowa do kąpieli, czterościenna, kwadratowa z szybami ze szkła hartowanego

8.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

39 793,83 zł

9.

Data wywieszenia wykazu

07.06.2021 r.

10.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od .07.06.2021 r. do 21.06.2021 r. Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 819-22-92/96

11.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

16.07.2021 r.

 

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.

 

 


Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 29 73-110 Stargard NIP: 854-00-14-151 REGON: 811192960 KRS: 0000168283 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarcz  Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 61 164 000 zł  zapraszamy w godz. od 8.00 do 16.00  e-mail: biuro@tbs.stargard.pl