Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2020-02-17 | Wojska Polskiego 7/2
Wojska Polskiego 7/2

 

WYKAZ NR 10/1

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. Wojska Polskiego 7/2

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoi o pow. mieszkalnej 38,15, m2, kuchni, łazienki oraz wspólnego przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 55,93 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe.

3.

Kategoria wartości użytkowej

3A

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

6,31 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 4 osobowe, 5 osobowe umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego postępowania

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

1.     Oczyszczenie z sadzy kanału pieca, wylepienie paleniska, ospoinowanie ściany pieca - kafle gładkie

2.     Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - drzwiczki rewizyjne

3.     Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - ruszt piecowy

4.     Wymiana blach przypiecowych

5.     Zakup, dostawa i podłączenie pieca grzewczego "Koza" w kuchni wraz z rurą spalinową i kolanami ze stali żaroodpornej po zdemontowaniu starej Westfalki

6.     Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - w kuchni po rozebraniu starej wykładziny z PCV

7.     Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów drzwiowych w ścianach z cegieł - dla nowych drzwi

8.     Wymiana okapników skrzydeł okiennych zewnętrznych

9.     Rozebranie starej okładziny ściennej glazurowej w kuchni

10.  Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych o powierzchni do 2 m2

11.  Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach

12.  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 2,00 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone

13.  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich lub sufitach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - Uzupełnienie brakujących tynków ścian lub sufitów - Alternatywnie płyty GK wodoodporne - po wymianie drzwi

14.  Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane - po wymianie instalacji elektrycznej

15.  Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian - po glazurze w kuchni

16.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko w WC

17.  Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw - w kuchni

18.  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  w kuchni i WC

19.  Posadzki z paneli podłogowych - dwa pokoje

20.  Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych z drewna liściastego - w kuchni i WC

21.  Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka o wymiarach 14x21 cm - kuchnia i WC

22.  Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - kuchnia i WC

23.  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - nowa lamperia - kuchnia i WC

24.  Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

25.  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

26.  Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

27.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

28.  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych

29.  Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych - na wykładzinie PCV

30.  Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych z zestruganiem bocznych krawędzi skrzydeł

31.  Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

32.  Wymiana okitowania istniejących szyb  w ramach drewnianych zewnętrznych

33.  Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm

34.  Zabezpieczenie podłóg folią

35.  Mycie po robotach malarskich drzwi

36.  Mycie po robotach malarskich okien

37.  Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 4km z utylizacją

38.  Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'

39.  Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

40.  Wymiana zaworu czerpalnego z ruchomą wylewką (wypływowego) o średnicy 15-25 mm

41.  Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem - (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

42.  Demontaż wanny w pomieszczeniu WC

43.  Demontaż  rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm od wanny w pomieszczeniu WC

44.  Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej

45.  Wymiana instalacji gazowej od pionu do kuchni

46.  Wymiana instalacji elektrycznej

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

16 350,15 zł

10.

Data wywieszenia wykazu

17.02.2020 r.

11.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

27.03.2020 r.

 

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60