Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2019-08-06 | Pl. Świętego Ducha 26A/1
Pl. Świętego Ducha 26A/1

 

WYKAZ NR 17

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

Pl. Świętego Ducha 26A/1

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoi o pow. mieszkalnej 31,72 m2, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 50,12 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz ogrzewanie z sieci miejskiej.

3.

Kategoria wartości użytkowej

1T

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

9,47 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 4 osobowe umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego

postępowania`

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w  gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o  dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

1.    Rozebranie okładziny ściennej glazurowej - zabudowa brodzika natrysku

2.    Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych układanych na kleju lub zaprawie - zabudowa brodzika natrysku

3.    Zerwanie starej posadzki z kamieni sztucznych - przedpokój

4.    Rozebranie warstw betonowych posadzkowych np. po rozebraniu płytek ceramicznych - przedpokój

5.    Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - przedpokój

6.    Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych  na kleju lub zaprawie - przedpokój

7.    Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych - przedpokój

8.    Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw lub paneli podłogowych - kuchnia, dwa pokoje

9.    Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - kuchnia

10. Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami - dwa pokoje

11. Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych z drewna liściastego - kuchnia

12. Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -  kratka o wymiarach 14x21 cm - kuchnia, łazienka

13. Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych - kuchnia

14. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych

15. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,  o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

16. Wymiana klamek z rozetami lub szyldami  drzwiowych

17. Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach - łazienka

18. Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi z utylizacją

19. Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'

20. Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

21. Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką

22. Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem - (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

23. Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa

24. Wymiana baterii umywalkowej

25. Wymiana kabiny  natryskowej 2 - ściennej z brodzikiem

26. Wymiana baterii natryskowej

27. Wymiana osprzętu elektrycznego

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

11.040,00 zł

10.

Data wywieszenia wykazu

06.08.2019 r.

11.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od 06.08.2019 r. do 19.08.2019 r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

12.09.2019 r.

Jednocześnie informuję, że po zakończonym remoncie lokalu, przed zawarciem umowy o najem na czas nieoznaczony, należy wpłacić kaucję mieszkaniową w kwocie 3 797,12zł.

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.

Sprawę prowadzi: E. Bartyzel

Zatwierdził: M. Czabanowski