Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2019-07-15 | 3
3

 

WYKAZ NR 14

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. M Skłodowskiej Curie 15/13

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoju o pow. mieszkalnej 23,52 m2, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 37,98 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodną oraz ogrzewanie

3.

Kategoria wartości użytkowej

3 AT

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

7,01 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 3 osobowe umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego

postępowania`

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w  gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o  dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

1.Wykonanie i montaż przewodu wentylacyjnego fi 110 mm wewnątrz, ocieplonego z zewnątrz ze stali nierdzewnej z łazienki przez strop i strych wyprowadzony ponad dach, (przewód z trójnikiem, skraplaczem i kratką wentylacyjną) - długość przewodu 4,50 m

2.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych

    i nie tapetowanych na stropach, - pokój 2

3.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem

   farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - pokój 2 i łazienka

4. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni

   do 2 m2 - wszystkie drzwi

5.Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu

   do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

6.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe

   o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2

   fabrycznie wykończone - wszystkie drzwi

7.Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw lub paneli

   podłogowych - bez łazienki

8.Zerwanie starych zniszczonych płyt pilśniowych podłogowych - bez

   łazienki

9.Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych

   o grubości 32 mm - zmurszały fragment podłogi w pokoju 1

10.Ułożenie płyt OSB grub. 25 mm twardych  na podłogach z desek -

     bez łazienki

11.Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy

     izolacyjnej rulonowe - Alternatywnie panele podłogowe -

     bez łazienki

12.Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych

    z drewna liściastego

13.Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia

14.Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm

15.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków  

     wenętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - nowa

     lamperia w kuchni, łazience

16.Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach

     w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

17.Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi

     starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

18.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

     wewnętrznych sufitów

19.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

     wewnętrznych ścian i ościeży okiennych

20.Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych

21.Zabezpieczenie podłóg folią

22.Mycie po robotach malarskich drzwi

23.Mycie po robotach malarskich okien zespolonych z PCV

24.Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami

     skrzyniowymi na odległość do 1 4 km z utylizacją

25.Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'

26.Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym

27.Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego

     - alternatywnie brodzik wannowy głęboki

28.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - montaż

     nowego wpustu od wanny kąpielowej

29.Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

30.Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką

31.Montaż kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem -

     (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

32.Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

18.300,00 zł

10.

Data wywieszenia wykazu

15.07.2019 r.

11.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od 15.07.2019 r. do 29.07.2019 r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

23.08.2019 r.

 

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.

 

Sprawę prowadzi: E. Bartyzel

Zatwierdził: M. Czabanowski