Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2019-04-02 | Mieszkanie do samodzielnego remontu ul. ul. Czarnieckiego 11A/2
Mieszkanie do samodzielnego remontu ul. ul. Czarnieckiego 11A/2

 

  WYKAZ NR 4/1

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. Czarnieckiego 11A/2

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoi o pow. mieszkalnej 29,18 m2, kuchni i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 39,25 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe.

3.

Kategoria wartości użytkowej

3b

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

5,34 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 4-osobowe, 3 osobowe, umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego

postępowania

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w  gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o  dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

1. 1.Oczyszczenie z sadzy kanału pieca, wylepienie paleniska, spoinowanie ściany pieca

2.     kafle gładkie - 2 piece

3.  2.Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - ruszt

   piecowy - 2 szt.

3.Wymiana blach przypiecowych - 2 szt.

4.Wylepienie tarczy ochronnej w drzwiczkach paleniskowych pieca - 2 szt.

5.Wykonanie i montaż przewodu wentylacyjnego fi 110 mm wewnątrz, ocieplonego z zewnątrz ze stali nierdzewnej  z  łazienki z WC przez zewnętrzną ścianę budynku  wyprowadzony ponad dach, (przewód z trójnikiem, skraplaczem i kratką wentylacyjną na ścianie) - długość 4 m

6.Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad  1.5 m2 -  UWAGA: Wymagane nawiewniki ciśnieniowe np.

Tipvent w każdym oknie. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie większy niż U=1,1 W/[m2*k] - okna 3-szybowe włącznie z podokiennikami - wszystkie okna

7.Obsadzenie podokienników - nowy parapet z tworzyw sztucznych

8.Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapety

   zewnętrzne

9.Rozebranie okładziny ściennej glazurowej - w kuchni

10.Wymiana kompletu drzwi wewnętrznych i wejściowych

11.Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw - kuchnia, przedpokój

12.Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -

     kuchnia i  łazienka z WC

13.Posadzki z paneli podłogowych - dwa pokoje, przedpokój

14.Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych z drewna liściastego

     - kuchnia i łazienka z WC

15.Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -  kratka o wymiarach 14x21 cm

     w kuchni - 1 szt.

16.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian

     z dwukrotnym szpachlowaniem - nowa lamperia w kuchni w łazience/WC

17.Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach w pomieszczeniach

     Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  

     ze szpachlowaniem  nierówności

18.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -

      powierzchnie pionowe i poziome

19.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

20.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

      i ościeży okiennych

21.Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych na wykładzinie PCV

22.Jednokrotne malowanie farbą olejną rur  o śr.do 50 mm

23. Zabezpieczenie podłóg folią do robót malarskich

24.Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach

      metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 z montażem drzwi

      i naświetlem z Plexiglas - łazienka z WC (Adaptacja pomieszczenia WC na

      łazienkę z WC)

25.Montaż ustępu z miską fajansową 'Kompakt'

26.Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

27.Wymiana baterii  zmywakowej z ruchomą wylewką

28.Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem -(wymagany protokół

     szczelności instalacji gazowej)

29.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych

      i odpływowych - wanna w kuchni

30.Montaż kabiny  natryskowej  szczelnej kabina 4 - ścienna w adaptowanej łazience

 31.Montaż baterii natryskowej

32.Montaż elektrycznego bojlera 75 L do podgrzewania wody w kuchni

33.Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego Junkers

34.Przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej i cwu. z wykonaniem nowych podejść

      wodno-kanalizacyjnych  i cwu. do łazienki/WC

35.Wymiana instalacji gazowej od pionu do kuchni

36.Wymiana osprzętu elektrycznego

UWAGA: W ramach zakresu  robót  z  pomieszczenia kuchni zostanie wyodrębnione pomieszczenie na łazienkę z WC poprzez ściankę działową z płyt GK na stelażu metalowym.

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

Ok.28.600,00 zł

10.

Data wywieszenia wykazu

Od 02.04.2019 r.

11.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od 02 kwiecień  2019 r. do 15 kwiecień  2019  r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

10.05.2019 r.

 

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.