Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2019-07-31 | ul. M. Konopnickiej 2A/1
ul. M. Konopnickiej 2A/1

WYKAZ NR 16

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. M. Konopnickiej 2A/1

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 1 pokoju o pow. mieszkalnej 15,46 m2, kuchni, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 33,64 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową oraz piece kaflowe

3.

Kategoria wartości użytkowej

3r

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

7,36 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 1 lub 2 osobowe umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego

postępowania`

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w  gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o  dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

1.    Oczyszczenie z sadzy kanału pieca, wylepienie paleniska, ospoinowanie ściany pieca - kafle gładkie

2.    Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - drzwiczki rewizyjne

3.    Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - ruszt piecowy

4.    Wymiana blach przypiecowych

5.    Wylepienie tarczy ochronnej w drzwiczkach paleniskowych pieca

6.    Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek

 - w kuchni

7.    Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych o powierzchni

do 2 m2 - wejściowe i do kuchni

8.    Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach - do kuchni

9.    Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 2,00 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone - do kuchni

10. Drzwi zewnętrzne płycinowe lub klepkowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z futryną drzwiową - wejściowe

11. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych

 ścian - po rozebraniu boazerii w kuchni

12. Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw - w kuchni

13. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - w kuchni

14. Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych z drewna liściastego - w kuchni

15. Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka o wymiarach 14x21 cm - w kuchni

16. Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

17. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

18. Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

19. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

20. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych

21. Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych

22. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych  zewnętrznych -

do przedsionka

23. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

- dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - do przedsionka

24. Dwukrotne lakierowanie ścianek drewnianych - w przedsionku

25. Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm

26. Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych

 - do przedsionka

27. Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami  drzwiowych

 - do przedsionka

28. Zabezpieczenie podłóg folią

29. Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach

30. Mycie po robotach malarskich drzwi - do WC

31. Mycie po robotach malarskich okien

32. Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami

33. Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

34. Wymiana zaworu czerpalnego z ruchomą wylewką (wypływowego) o śr. 15-25 mm

35. Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem - (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

36. Demontaż urządzeń sanitarnych - wanna w kuchni

37. Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej z demontażem odcinka instalacji gazowej do gazowego podgrzewacza wody

38. Wymiana osprzętu elektrycznego

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

8400,00 zł

10.

Data wywieszenia wykazu

31.07.2019 r.

 

11

 

Termin i miejsce złożenia wniosku

 

Od 31.07.2019 r. do 13.08.2019 r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

06.09.2019 r.

 

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.

 

 

Sprawę prowadzi: E. Bartyzel

Zatwierdził: M. Czabanowski