Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2019-03-26 | Mieszkanie do samodzielnego remontu ul. Młyńska 9A/3
Mieszkanie do samodzielnego remontu ul. Młyńska 9A/3

WYKAZ NR 7/1

lokali przeznaczonych do samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. Młyńska 9A/3

2.

Opis lokalu

Lokal składa sie z trzech pokoi, dwóch kuchni i przedpokoju.

Wc na klatce schodowej.

Powierzchnia mieszkalna lokalu wynosi 42,76 m2.  
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66,60 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Ogrzewanie piecowe.

3.

Kategoria wartości użytkowej

3B

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

5,34 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 6 osobowe, 5 osobowe, umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego

postępowania`

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o  dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

Zakres remontu:
1.Wykonanie i montaż przewodu spalinowego systemowego,  ze stali kwasoodpornej  od gazowego  pieca c.o. z kuchni  przez zewnętrzną ścianę budynku  wyprowadzony ponad dach,  - długość 8,00 m,

2.Przybicie do podłóg płyt OSB twardych grub. min. 22 mm - kuchnia,

   pokój 2, pokój 3, przedpokój

3.Zerwanie starych tapet - łazienka

4.Zerwanie kasetonów styropianowych na ścianach - pokój 1

5.Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości

   1/2 ceg. - odtworzenie otworów drzwiowych z kuchni do

   przedpokoju i z kuchni do pokoju 1

6.Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach

   z cegieł - odtworzony otwór drzwiowy z kuchni do pokoju 1

7.Rozebranie okładziny ściennej glazurowej - łazienka

8.Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych o powierzchni do 2 m2

9.Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu

   do 2.0 m2 w ścianach -  i dodatkowe drzwi z kuchni do pokoju 1

10.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe

     o powierzchni do 2,00 m2 oszklone szybą o powierzchni do

     0.25 m2 fabrycznie wykończone - z zamianą skrzydła do łazienki

     na drzwi łazienkowe z nawiewem

11.Zamurowanie zbytecznego otworu np. drzwiowego - zbyteczny

     otwór z pokoju 1 do łazienki

12. Uzupełnienie brakujących tynków ścian lub sufitów -alternatywnie

      płyty GK wodoodporne

13.Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm na

     murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy

     uprzednio zamurowane - po wymianie instalacji elektrycznej

14.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ścian

15.Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitów - kuchnia,

     dwa pokoje i przedpokój

16.Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw i paneli

     podłogowych -  przedpokój, łazienka

17.Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy

     izolacyjnej rulonowe - kuchnia, łazienka

18.Posadzki z paneli podłogowych - pokój 2, pokój 3, przedpokój

19.Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych

     z drewna liściastego - na wykładzinie z PCV

20.Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -  kratka

     o wymiarach 14x21 cm

21.Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - kuchnia

22.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków

     wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - nowa

      lamperia w kuchni i w łazience

23.Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach

     w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

24.Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi

     starych tynków ze szpachlowaniem nierówności

25.Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS

      UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

26.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

     wewnętrznych sufitów i ścian

27.Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych

28.Jednokrotne malowanie farbą olejną rur  o śr. do 50 mm

29.Mycie po robotach malarskich drzwi i okien

30.Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'

31.Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

32.Wymiana baterii  zmywakowej z ruchomą wylewką

33.Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem -

     (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

34.Montaż kabiny  natryskowej  na szczelną kabinę 4 - ścienną

     w łazience

35.Montaż baterii natryskowej w łazience

36.Wymiana elektrycznego bojlera 75 L do podgrzewania wody

      w łazience i w kuchni

 

37.Montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego c.o. i cwu.  z zamkniętą

     komorą spalania - w kuchni, z wykonaniem projektu budowlanego

     na nową instalację c.o. etażowego z uzyskaniem pozwolenia na

     budowę

38.Wykonanie nowej instalacji c.o. etażowego na paliwo gazowe

39.Przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej i cwu.

40.Wymiana instalacji gazowej od pionu do kuchni-łączenia spawane

41.Wymiana i przerobienie instalacji elektrycznej dla jednego

     scalonego lokalu.

UWAGA: W ramach scalenia dwóch lokali, pomieszczenie kuchni dotychczasowego lokalu 3a adaptuje się na łazienkę.  Zakres robót określa stan po scaleniu.

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

Ok.44.500,00 zł

 

10.

Data wywieszenia wykazu

26.03.2019 r.

11.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od 26 marzec 2019 r. do 08 kwiecień 2019 r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

06.05.2019 r.

 

Lokal można oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 oraz czwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.           

 

 

                      Sporządził: T. Szubielska

                   Zatwierdził: M. Czabanowski