Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - wynajem Mieszkania do samodzielnego remontu

Mieszkania do samodzielnego remontu

 powrót
2019-08-09 | ul. Wojska Polskiego 108B/5
ul. Wojska Polskiego 108B/5

 

WYKAZ NR 15/1

 lokali przeznaczonychdo samodzielnego wykonania remontu przez przyszłych najemców 

Lp.

Wyszczególnienie

Informacje

1.

Adres lokalu

ul. Wojska Polskiego 108B/5

2.

Opis lokalu

Lokal składa się z 2 pokoi o pow. mieszkalnej 36,45 m2, kuchni, wc   przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa wynosi 47,73 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe.

3.

Kategoria wartości użytkowej

1at

4.

Stawka czynszu na dzień wywieszenia wykazu

8,61 zł/m2 + opłaty za media

5.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o najem

Rodziny 5 osobowe, 4 osobowe umieszczone w wykazie budynków do uwolnienia, oczekujące na zamianę lokalu „z urzędu" lub rodziny umieszczone na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z miasta.

6.

Zasady wyboru wnioskodawców oraz sposób dalszego

postępowania`

w przypadku dwóch lub większej ilości wniosków, pierwszeństwo mają osoby z wykazu budynków do uwolnienia, z rejestru zamian z urzędu wg kolejności zgłoszeń, następnie z list oczekujących wg ilości przyznanych punktów, a w przypadku równej ich liczby pierwszeństwo przydziału przysługuje rodzinie o większej ilości  osób w  gospodarstwie domowym. Z rodziną umieszczoną na pierwszym miejscu wykazu osób zakwalifikowanych do samodzielnego wykonania remontu zawarta zostanie umowa o udostępnienie lokalu na czas wykonania remontu (warunkiem zawarcia takiej umowy dla osób z rejestru zamian z urzędu będzie spełnienie jednej z przesłanek zawartych w § 40 obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej). W przypadku rezygnacji wybranej osoby, nie spełnienia warunków umożliwiających zawarcie umowy najmu lub nie wykonania remontu w wyznaczonym czasie, lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z wykazu. Osoba, której zostanie przydzielony lokal do remontu zobowiązana będzie do pokrycia kosztów notarialnego potwierdzenia poddania się rygorowi egzekucji z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po wykonaniu remontu i komisyjnym odbiorze robót oraz wniesieniu obowiązujących opłat, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony. W okresie obowiązywania umowy o udostępnieniu lokalu na czas remontu wnioskodawca będzie zwolniony z opłat czynszu, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużycia wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, za windę, antenę zbiorczą oraz kosztów centralnego ogrzewania. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania lokalu do samodzielnego wykonania remontu, jeżeli wnioskodawca lub inne osoby zgłoszone do zamieszkiwania tym lokalu, posiadają w stosunku do Gminy - Miasta Stargard nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za zajmowany wcześniej inny lokal mieszkalny.

7.

Inne wymagania

Wnioskodawca ubiegający się o przydział lokalu do samodzielnego remontu zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii zaświadczeń o dochodach, potwierdzonych przez zakład pracy lub zaświadczeń z Urzędu Pracy albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po złożeniu wniosku, wnioskodawca winien zgłosić się w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawska 9a - pokój 73 w godzinach 730-1530, w celu złożenia zaświadczeń o  dochodach „brutto" pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, za okres trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na sporządzenie protokołu z rozpoznanej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i dochodowej.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

8.

Zakres remontu

1.   Oczyszczenie z sadzy kanału pieca, wylepienie paleniska, ospoinowanie ściany pieca - kafle gładkie

2.   Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - drzwiczki rewizyjne

3.   Dopłata w materiale do naprawy pieca za wbudowanie nowego osprzętu - ruszt piecowy

4.   Wymiana blach przypiecowych

5.   Wylepienie tarczy ochronnej w drzwiczkach paleniskowych pieca

6.   Montaż nawiewników ciśnieniowych w istniejących oknach PCV

7.   Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych z PCV o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 z regulacją i naprawą lub wymianą okuć okiennych

8.   Zerwanie starych tapet - w kuchni i WC

9.   Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek - w WC

10. Wykucie z muru ościeżnic  drzwiowych o powierzchni do 2 m2

 - bez WC

11. Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach - plus brakujące drzwi do kuchni

12. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 2,00 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone i brakujące drzwi do kuchni

13. Drzwi zewnętrzne płycinowe lub klepkowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z futryną drzwiową

14. Wymiana drzwi do piwnicy lokatorskiej na nowe deskowe pełne

15. Rozebranie kasetonów sufitowych - pokój 2

16. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitów - pokój 2

17. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - dwie ściany na istniejącym styropianie - pokój 2

18. Zerwanie starych wykładzin podłogowych z tworzyw lub paneli podłogowych - pokój 1, kuchnia, WC przedpokój

19. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - kuchnia, WC

20. Posadzki z paneli podłogowych - dwa pokoje, przedpokój

21. Montaż brakujących lub wymiana starych listew przyściennych z drewna liściastego na wykładzinie z PCV

22. Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł -  kratka o wymiarach 14x21 cm - w kuchni

23. Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - kuchnia, WC

24. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - nowa lamperia - kuchnia, WC

25. Zeskrobanie i zmycie starej farby i kleju po tapetach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

26. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

27. Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome

28. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

29. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży okiennych

30. Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych

31. Jednokrotne malowanie farbą olejną rur  o śr. do 50 mm

32. Zabezpieczenie podłóg folią

33. Mycie po robotach malarskich drzwi i okien

34. Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 14 km z utylizacją

35. Wymiana zlewozmywaka 1-komorowego ze stali nierdzewnej

36. Montaż zaworu czerpalnego z ruchomą wylewką (wypływowego) o śr. 15-25 mm

37. Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem

 - (Wymagany protokół szczelności instalacji gazowej)

38. Naprawa i przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej

39. Wymiana instalacji gazowej od pionu do kuchni

40. Naprawa instalacji elektrycznej z wymianą osprzętu elektrycznego

9.

Przewidywany koszt remontu wg wartości kosztorysowej

18 600,00 zł

10.

Data wywieszenia wykazu

09.08.2019 r.

11.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Od 09.08.2019 r. do 23.08.2019 r.

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań w Stargardzie - Aleja Żołnierza 11a, tel. 91 5783853

12.

Data wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do samo-dzielnego wykonania remontu

16.09.2019 r.

Lokalmożna oglądać: wtorek w godzinach 1000 - 1100 orazczwartek 1500 - 1600, po uprzednim ustaleniu terminu zRejonem Eksploatacji Budynków, Aleja Żołnierza 11a - tel. 91 819 22 60.

 

Sprawę prowadzi: E.Bartyzel

Zatwierdził: A. Langner