Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - TBS

Mieszkania - TBS

 powrót
2021-10-19 | J. Piłsudskiego 87d/5
J. Piłsudskiego 87d/5

Stargardzkie TBS Sp. z o. o.  

zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków
o wynajem mieszkania w budynku położonym

przy ulicy J. Piłsudskiego 87d/5 w Stargardzie.

 

OFERUJEMY:  mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 43,40 m2.

 

Mieszkanie oddane będzie w najem osobie, która spełni łącznie warunki:

-       zadeklaruje w ofercie partycypacyjnej wpłatę partycypacji w wysokości
minimum 25% (42 163,10 zł) i nie więcej niż 30% (50 595,72 zł) wartości odtworzeniowej lokalu (w dniu dokonania wpłaty)

-       spełni wymagania zawarte w ustawie z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, oraz zawarte w Rozdziale IV § 13 Tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Stargardzkiego TBS
Sp. z o. o.

Warunkiem zawarcia umów najmu i partycypacyjnej jest wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości 6 510,00 zł stanowiącej dwunastokrotność miesięcznego czynszu oraz zadeklarowanej kwoty partycypacji.

 

Czynsz najmu wynosi 12,50 zł/m2

 

Załączniki do wniosku wymagane:

1)     zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym przez osobę ubiegającą/osoby ubiegające się
o najmem mieszkania oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

Za dochód uważany jest dochód netto wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy w 2020 r. tj. przychody brutto pomniejszone o:

  • kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2)     oferta partycypacyjna,

3)     deklaracja o  średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim.

4)     w przypadku osób, które świadczą alimenty na rzecz innych osób należy dołączyć kserokopię wyroku sądu o zasądzonych alimentach.

 

Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informację uzyskać można telefonicznie pod nr 91 819 22 93 lub osobiście w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Al. Żołnierza 11a.

 

Wnioski o wynajem mieszkań oraz oferty partycypacyjne składać należy osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Al. Żołnierza 11a w terminie:

od 25.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 29 73-110 Stargard NIP: 854-00-14-151 REGON: 811192960 KRS: 0000168283 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarcz  Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 55 885 000 zł  zapraszamy w godz. od 8.00 do 16.00  e-mail: biuro@tbs.stargard.pl