Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Mieszkania - TBS

Mieszkania - TBS

 powrót
2016-03-24 | Zasady przydziału lokali TBS
Zasady przydziału lokali TBS

Warunki jakie powinny spełniać osoby chcące ubiegać się o wynajem mieszkania w StargardzkimTBS Sp. z o.o. 

Aktualizacja 01.07.2021 r. 

Przedział dochodów dla osób ubiegających się o wynajemmieszkań

Mieszkania z partycypacją 10%

Granice dochodu

w zł (Porozumienie)

Wolny nabór

granice dochodu

w zł

Art. 30 ust. 2

od

do

od

do

1 250,88

3 752,64

2 687,68

6 114,46

1 876,32

5 003,52

3 583,57

9 026,11

2 814,48

6 254,40

4 479,46

 11 064,27

3 752,64

7 505,28

5 375,35

13 102,42

4 690,80

9 381,60

6 271,24

15 140,57

5 628,96

11 257,92

7 167,14

17 178,73 

 

Minimalna powierzchniaużytkowa, jaką powinno posiadać mieszkanie oddawane w najem określonej liczbieosób.

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką
powinno posiadać mieszkanie oddawane
w najem określonej liczbie osób

1

25 m²

2

32 m²

3

44 m²

4

52 m²

5

63 m²

6 i więcej

69 m²

Kwalifikacja najemców przez KomisjeMieszkaniową odbywa się w oparciu o złożone oferty partycypacyjne wraz zwnioskami o najem mieszkań. O przydziale lokalu decyduje w pierwszej kolejnościwysokość zadeklarowanej partycypacji, przy czym w przypadku deklarowanianiepełnego procenta wysokość partycypacji Komisja zaokrągli tę wysokość dopełnych punktów procentowych w dół. Jeżeli zaś zadeklarowana przez oferentawysokość partycypacji jest jednakowa - w następnej kolejności zastosowanie majązasady oparte na systemie przyznawania punktów, których najwyższa ilośćdecyduje o przydziale lokalu.

System przyznawania punktów:

1. Ilość dzieci w wieku do 16 lat:

Ilość dzieci do lat 16

Ilość punktów

 brak dzieci

0

 1 dziecko

1

 2 dzieci

2

 3 dzieci

3

 za każde kolejne dziecko

dodatkowe 2 pkt.

 Razem

 

2. Niepełnosprawność oferenta lub osób zgłoszonych dowspólnego zamieszkania:

Osoby niepełnosprawne

Ilość punktów

 wymagają opieki innych osób

4/osobę1

 nie wymagające opieki innych osób

3/osobę

 Razem

 

1 w przypadku lokalizasiedlanych w ramach Programu „Nie Sami"ilość punktów wynosi 5/osobę

 3. Dochód gospodarstwa domowego

Lp.

 Wysokość dochoduIlość punktów

1.

 a)   w gospodarstwie jednoosobowym - do 60% przeciętnego
       wynagrodzenia w woj. Zachodniopomorskim ogłaszanego
       przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim;

 b)   w gospodarstwie wieloosobowym - (60 % tego wynagrodzenia x 1,2)
       na każdą dodatkowa osobę.

  0

2.

 Powyżej kryteriów ustalonych w pkt.1

5

 

 Razem

 

Ilość  punktów ogółem:

W przypadku równej ilości punktów ustalonych wgpowyższych kryteriów o przydziale lokalu decydują punkty uzyskane na podstawiedochodu gospodarstwa domowego:

                A/Bx 100% = ilość punktów*)

A - dochód miesięczny gospodarstwa domowego

B - minimumdochodowe , tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w woj.Zachodniopomorskim, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,natomiast w wieloosobowym gospodarstwie domowym - wzrasta o dalsze 20% tegowynagrodzenia na każdą dodatkowa osobę.

*)w zaokrągleniu do pełnych punktów do 0,5 włącznie w dół, powyżej 0,5 w górę.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 29 73-110 Stargard NIP: 854-00-14-151 REGON: 811192960 KRS: 0000168283 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarcz  Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 55 885 000 zł  zapraszamy w godz. od 8.00 do 16.00  e-mail: biuro@tbs.stargard.pl