Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna O Stargardzkim TBS Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Stargardzkiego TBS

 powrót
| Dział Organizacyjny i Kadr
Dział Organizacyjny i Kadr

Dział Ekonomiczno-Organizacyjny i Kadr - podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi. Pełni funkcję komórki wiodącej w zakresie spraw finansowo - ekonomicznych, organizacyjno - prawnych i kadrowo - socjalnych.

Odpowiada za politykę finansową Spółki, w tym:
a) nadzoruje przygotowywanie do akceptacji Zarządu krótko i długoterminowych planów finansowych i odpowiada za ich realizację,
b) nadzoruje przygotowywanie programów mogących uzyskać zewnętrzne wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków o dofinansowanie,
c) nadzoruje przygotowywanie wniosków kredytowych, w szczególności dotyczących inwestycji budowy mieszkań na wynajem i termomodernizacji oraz odpowiada za prawidłowe wykorzystanie kredytów.

Do zadań działu należy:
1) opracowywanie rocznego planu rzeczowo - finansowego i analizowanie wykonania zadań,
2) nadzorowanie przygotowania realizacji i rozliczania inwestycji w zakresie:
a) finansowania inwestycji,
b) pozyskiwania kredytów,
c) pozyskiwania osób partycypujących w kosztach budowy mieszkań na wynajem oraz nabywców lokali użytkowych i garaży.
3) opracowywanie analiz finansowych,
4) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Spółki,
5) ewidencja i przechowywanie aktów normatywnych dot. powołania Spółki ewidencja uchwał i zarządzeń, opracowywanie regulaminów i aneksów do regulaminów, aktualizacja i przechowywanie dokumentacji dot. Systemu Zarządzania Jakością,
6) współpraca z innymi działami w zakresie realizacji planu rzeczowo - finansowego,
7) realizacja zadań związanych z komputeryzacją Spółki,
8) kontrola realizacji uchwał Zarządu Spółki,
9) opracowywanie i aktualizowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia naboru na sprzedaż i wynajem mieszkań, lokali użytkowych i garaży Spółki,
10) współpraca z Biurem Przydziału i Zamiany Mieszkań w sprawie naboru na mieszkania Spółki oddawane w najem na podstawie umowy partycypacji w kosztach budowy.
11) prowadzenie zadań związanych z pozyskiwaniem partycypantów na lokale mieszkalne i zawieraniu umów partycypacyjnych z osobami partycypującymi w kosztach budowy mieszkań na wynajem,
12) realizacja działań marketingowych Spółki w tym:
a) opracowywanie kierunków efektywnego kształtowania strategii marketingowej,
b) prowadzenie reklamy i promocji,
11) realizowanie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki personalnej,
13) prowadzenie spraw kadrowo - płacowych:
a) sporządzanie list płac,
b) naliczanie podatku dochodowego i składek ZUS,
c) sporządzanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników na zasadach określonych w kodeksie pracy, zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w taryfikatorze i tabeli płac w zgodności z przepisami związkowymi i bhp,
d) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy /akta osobowe pracowników/, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
e) sporządzanie wspólnie z kierownikami komórek funkcjonalnych i jednostek organizacyjnych zakresów czynności dla podległych pracowników,
f) prowadzenie archiwum akt pracowniczych i ogólnego archiwum Spółki,
g) przeprowadzanie kwalifikacyjnych, okresowych badań lekarskich, kontrola ważności wymogów uprawnień specjalistycznych,
h) organizowanie kursów dokształcających i sprawdzających,
i) kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich, ewidencja czasu pracy, wykroczeń regulaminowych,
j) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i płac,
k) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i regulaminami zakładowymi, organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, rencistów i emerytów, zaopatrywanie apteczek zakładowych w leki pierwszej pomocy,
14) obsługa Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
15) obsługa sekretariatu, maszynopisanie i obsługa ksero,
16) obsługa gospodarcza działów, utrzymanie pomieszczeń siedziby Spółki w tym zabezpieczenie mienia.


strona->schemat org 29 07 2014.jpg