Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna O Stargardzkim TBS Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Stargardzkiego TBS

 powrót
| Dział Eksploatacji
Dział Eksploatacji

Dział Eksploatacji \EE\ - podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi.

Do zadań działu należy:

1) dokonywanie odbiorów inwestycji prowadzonych przez Dział Inwestycji, zgodnie z Planem Inwestycji Spółki na dany rok,
2) dokonywanie odbiorów napraw i remontów budynków i lokali Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego, budynków i lokali własnych, budynków wspólnot mieszkaniowych, których:
a) wartość robót kształtuje się powyżej 6.000 euro z wyłączeniem inwestycji, których odbiór zlecony zostanie przez Zarząd Spółki odrębnej Komisji, powołanej uchwałą Zarządu,
b) wartość robót kształtuje się poniżej 6000 euro , gdy zleci Zarząd Spółki,
3) dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych inwestycji prowadzonych przez Dział Inwestycji, zgodnie z Planem Inwestycji Spółki na dany rok,
4) dokonywanie przeglądów budynków i lokali Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego, budynków i lokali własnych, budynków wspólnot mieszkaniowych, pod katem utrzymania i przeprowadzenia remontów bieżących,
5) sporządzanie planów przeglądów na kolejny rok w porozumieniu z Rejonami Eksploatacji Budynków i Biurem Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych i przedkładanie ich Zarządowi Spółki do zatwierdzenia,
6) rozwiązywanie wskazanych przez Zarząd problemów technicznych związanych z eksploatacją budynków wybudowanych, wyremontowanych lub poszczególnych części konstrukcyjnych budynków oraz instalacji wewnętrznych poprzez zlecanie właściwych ekspertyz,
7) przyjmowanie zgłoszeń usterek lub stwierdzonych nieprawidłowości występujących w czasie gwarancji lub rękojmi,
8) organizacja i nadzór nad terminowym ich usunięciem poprzez:
a) egzekwowanie usuwania usterek przez wykonawcę w okresie gwarancji lub rękojmi,
b) zamienne zlecanie usuwania usterek,
c) wnioskowanie o zmniejszenie kwot gotówkowych zabezpieczeń należytego wykonania umów lub wnioskowanie do ubezpieczycieli o wypłaty w ramach ubezpieczenia kwot wydatkowanych na zamienne usuwanie usterek,
d) wnioskowanie o zwalnianie zabezpieczeń należytego wykonania po dokonaniu odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, w terminach przewidzianych w zawartych umowach, także w odniesieniu do robót remontowych tzw. remontów bieżących,
9) opiniowanie przygotowywania realizacji inwestycji, już na etapie zlecenia, opracowania koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji i remontów,
10) wypracowanie wytycznych do przyjęcia standardów wykończeniowych nowych inwestycji i remontów we wszystkich branżach.strona->schemat org 29 07 2014.jpg