Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Aktualności

Aktualności Stargardzkiego TBS

 powrót
2020-08-24 | INFORMACJA O WERYFIKACJI WNIOSKÓW
INFORMACJA O WERYFIKACJI WNIOSKÓW

INFORMACJA O WERYFIKACJI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYDZIAŁ LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA

Stargardzkie TBS Sp. z o. o. przypomina, że w okresie od 1 do 30 września osoby ubiegające sie o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta powinny zgłosić się do  Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań w celu weryfikacji uprawnień do otrzymania mieszkania. Tegoroczna weryfikacja przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego w związku z trwającą epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa.

ZASADY REŻIMU SANITARNEGO

 1. W budynku (holu) może znajdować się tylko jedna osoba.
 2. W przypadku utworzenia się kolejki oczekujących należy zachować odstęp minimum 1,5 m.
 3. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować dłonie lub powierzchnie rękawiczek jeśli ich używamy.
 4. Wejście do budynku tylko w maseczce ochronnej,  a w przypadku osób ze schorzeniami oddechowymi w przyłbicy ochronnej.
 5. Po załatwieniu sprawy należy bezzwłocznie opuścić budynek. 

W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Pracownicy Biura mogą odmówić obsługi, co spowoduje, że osoba taka nie zostanie umieszczona w projekcie listy osób uprawnionych do przydziału lokali pozyskiwanych przez Miasto do zasiedlenia w 2021 roku.

Jednocześnie w związki z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, już drugi rok z rzędu będą obowiązywały zmienione wymagania dotyczące składanych dokumentów, niezbędnych do dalszego ubiegania się o przydział takiego lokalu.

Przystępując do weryfikacji należy przedłożyć:

 1. Deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego ujętych we wniosku w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji (tj. za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2020 r.) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach, a w przypadku osób niepracujących wraz z zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej. Zaświadczenia powinny obejmować dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej lub zamieszkiwaniu w tzw. sublokatorce. W przypadku zamieszkiwania w charakterze sublokatora fakt ten musi być potwierdzony przede wszystkim dokumentami w postaci umowy najmu lub podnajmu lokalu lub jego części.
 4. Zaświadczenia lekarskie o chorobach, jeżeli występują w rodzinie, w tym orzeczenia o niepełnosprawności osób ujętych we wniosku.
 5. Prawomocne wyroki sądowe orzekające o rozwodzie lub wysokości alimentów (jeżeli dotyczy).
 6. Dowody osobiste (do wglądu) wszystkich osób pełnoletnich ujętych we wniosku.
 7. Zaświadczenia potwierdzające zamieszkiwanie z byłym małżonkiem, tj. potwierdzenie zamieszkiwania i wyrok sądowy (jeżeli dotyczy).
 8. Akty urodzenia dzieci (jeśli wcześniej nie zostały złożone).
 9. Dokumenty  potwierdzające fakt oraz okres zamieszkiwania w Stargardzie, tj. dowód  zameldowania lub inny dokument potwierdzający.
 10. Potwierdzone dokumenty o zamieszkiwaniu w warunkach uciążliwych ze względu na zakłócanie porządku domowego (potwierdzone wyrokiem sądowym, obdukcją, informacją z policji, wywiadem środowiskowym) lub w lokalu nie nadającym się do zamieszkania potwierdzonym informacją zarządcy lub właściciela budynku, nadzoru budowlanego (jeżeli dotyczy).
 11. Informację o opuszczeniu placówki opiekuńczo- wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, potwierdzoną przez tę placówkę  lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (jeżeli dotyczy).
 12. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób oczekujących (np. zaświadczenia o bezdomności, zamieszkiwania w pomieszczeniach nieprzystosowanych do stałego pobytu ludzi itp).

Oświadczenia złożone bez złożenia wymaganych dokumentów lub niewłaściwie wypełnione nie będą uwzględniane.

Wszelkie wymagane dokumenty powinny być złożone w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.,  mieszczącym się przy al. Żołnierza 11a w nieprzekraczalnym terminie od 01 do 30 września 2020 roku.

W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów, wnioski nie zostaną zweryfikowane a osoba taka nie zostanie umieszczona w projekcie listy osób uprawnionych do przydziału lokali pozyskiwanych przez Miasto do zasiedlenia w 2021 roku.

Druki deklaracji o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej będą dostępne w siedzibie Spółki przy ul. Struga 29, Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a, tel. 91 819 229 2 oraz na stronie internetowej Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.  (www.tbs.stargard.pl).

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o miejscu na liście w określonej grupie osobowej po zatwierdzeniu list poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń siedzibie Spółki przy ul. Struga 29, Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań przy al. Żołnierza 11a oraz na stronie internetowej Stargardzkiego TBS Sp. z o. o  Nie przewiduje się formy indywidualnego powiadamiania o miejscu na liście.


Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 29 73-110 Stargard NIP: 854-00-14-151 REGON: 811192960 KRS: 0000168283 Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarcz  Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 49 604 000 zł  zapraszamy w godz. od 8.00 do 16.00  e-mail: biuro@tbs.stargard.pl