Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.        
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Aktualności

Aktualności Stargardzkiego TBS

 powrót
2018-12-31 | Archiwum 2016-2018
Archiwum 2016-2018

Stargard, 11.12.2018 r.

Pierwsze budynki Miasta już po termomodernizacji

W ramach projektu pn: Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy  Placu Świętego Ducha  26 i ulicach Ks. Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19, M. Konopnickiej 10a-b, W. Polskiego 78a w Stargardzie  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna  wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w 2018 r. zrealizowano termomodernizację budynków wraz   podłączeniem do sieci miejskiej PEC w budynkach przy ul. W. Polskiego 78a oraz Placu Świętego Ducha 26  z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Ponadto  w budynku przy ul. W. Polskiego 78a wykonano remont pokrycia dachowego, remont klatki schodowej wraz   z remontem stolarki schodowej oraz wykonano nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku. W budynku przy Placu Świętego Ducha 26 dodatkowo wykonano remont klatki schodowej wraz  z wymianą WLZ oraz wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych. W przyszłym roku termomodernizacji zostaną poddane dwa kolejne budynki.

aktualnosci->termo.2.8.jpg

 


Stargard, 30.10.2018 r.

Kolejny krok w kierunku budowy Stargardzkiego Centrum Nauki  

W dniu 24 października 2018 r. została podpisana pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki". Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Spółkę w partnerstwie z Miastem Stargard i Stargardzkim Centrum Kultury. Inwestycja otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 4 mln dofinansowania. W wyniku jej realizacji poprzez odtworzenie zabytkowej kamienicy powstanie nowoczesna placówka edukacyjna i kulturalna adresowana przede wszystkim do dzieci.

Materiały prasowe:

Budowa Stargardzkiego Centrum nauki już przesądzona

W Stargardzie za blisko 8 mln zł powstanie nowoczesne Centrum Nauki

Będziemy mieli centrum nauki!

Przymiarki do Centrum Nauki

Prezentacja SCN

2018->podpisniescn


Stargard, 24.10.2018 r.

Stargardzkie TBS wybuduje Stargardzkie Centrum Nauki   

Wniosek Stargardzkiego TBS Spółka z o.o. złożony w partnerstwie z Gminą - Miastem Stargard i Stargardzkim Centrum Kultury o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki", złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich został rozpatrzony pozytywnie.

W IV kwartale 2018 roku planowane jest rozpoczęcie prac rozbiórkowych budynku przy ul. Chrobrego 21, które będzie jednocześnie początkiem budowy w tym miejscu Stargardzkiego Centrum Nauki. W wyniku inwestycji powstanie czterokondygnacyjny budynek o powierzchni 987,52 m2. Budowa polega na odtworzeniu rozebranej kamienicy na nowym posadowieniu. Zabytkowa kamienica zostanie odtworzona zgodnie z pierwotną formą, z zachowaniem gabarytów, układem elewacji frontowych, łącznie z odtworzeniem wystroju dekoracji sztukatorskich elewacji zgodnie z zachowanymi elementami i uzupełnieniem o niezachowane w oparciu o źródła ikonograficzne dla odtworzenia pierwotnego charakteru kamienicy. Stolarka okienna drewniana odtworzona zostanie na wzór istniejącej a stolarka drzwiowa drewniana zostanie częściowo poddana renowacji i odtworzeniu. Budynek będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, nie będzie barier architektonicznych uniemożliwiających wejście i poruszanie się po nim, ułatwieniem będzie również znajdująca się w nim winda. Pomieszczenia będą oznakowane w sposób widoczny, tak, aby nawet osoby niedowidzące były w stanie rozpoznać oznaczenie np. dróg ewakuacyjnych czy urządzeń gaśniczych.

Stargardzkie Centrum Nauki (planowane otwarcie: 2020 rok) będzie nowoczesną placówką edukacyjną i kulturalną adresowaną przede wszystkim do dzieci. W SCN na powierzchni ok. 700 m2 znajdzie się ok. 60 eksponatów - stanowisk interaktywnych. Dzięki każdemu z nich zwiedzający w atrakcyjnej i przystępnej formie będą mogli rozbudzić swoją aktywność i ciekawość świata. To także doskonała okazja do wzbogacenia wiedzy z zakresu nauk ścisłych i technicznych, takich jak: matematyka, fizyka, informatyka oraz wybrane zagadnienia techniczne.

Do niezmiennych elementów programu będą należeć: wystawa stała, zajęcia warsztatowe w pracowni informatyczno - robotycznej oraz pokazy i prezentacje popularnonaukowe. Ich fabuła ma się odwoływać do historii Stargardu i jego mieszkańców. Przybliżony zostanie region z tradycjami kupieckimi i warowne miasto słynące z gotyckiej architektury - aktywny członek Hanzy.

Zwiedzający będą mogli odkryć matematyczne i fizyczne strony najciekawszych miejsc i wydarzeń w dziejach Stargardu. Zrobią to wcielając się w rolę dawnych, ale również współczesnych mieszkańców i pracowników miasta. Goście SCN wezmą aktywny udział w wystawach podzielonych na obszary tematyczne: kupcy, wojowie, budowniczowie i innowatorzy.

KUPCY:W dziale „Kupcy" zwiedzający pozna źródło potęgi dawnego Stargardu, jakim był handel zbożem. Jako kupiec będzie musiał być sprawny rachunkowo, by przeliczyć jedne waluty na inne. Zwiedzający będzie musiał dobrze znać mapy i wytyczanie optymalnych szlaków transportowych po Pomorzu, na tereny Niemiec i do Skandynawii (Ina, Odra, Bałtyk).

WOJOWIE: W dziale „Wojowie" zwiedzający będzie miał okazję uczestniczyć w grach logicznych i strategicznych zapoznających go w głównej mierze z działaniami fizyki. Dział nawiązujący tematyką poszczególnych zadań do legendarnych stargardzkich wojów.

BUDOWNICZOWIE: Dział „Budowniczowie" pozwoli na zapoznanie się m.in. z metodami inżynierskimi stosowanymi obecnie i w dawnych czasach.

INNOWATORZY: Współczesny Stargard to ośrodek innowacyjnego przemysłu. Zwiedzający będzie miał za zadanie skonstruować roboty przemysłowe, programować je i sterować nimi. Zdobędzie wiedzę na temat tego, jak działają produkowane w Stargardzie siłowniki, a gra symulacyjna pozwali mu zaplanować logistykę transportu towarów na cały świat.

2018->SCN


 Stargard, 19.10.2018 r.

Nowe mieszkania  przy ulicy Andersa  coraz bliżej 

W trakcie realizacji jest inwestycja przy ul. Gen. W. Andersa 29, której rozpoczęcie nastąpiło 01.03.2018 r. W jej wynikuStargardzkie TBS Spółka z o.o.  zrealizuje trzykondygnacyjny budynek z 23 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 1.051,20 m2. W wyniku inwestycji powstaną 3 lokale jednopokojowe, 17 lokali dwupokojowych, 3 lokale trzypokojowe, na klatkach schodowych będą znajdowały się komórki lokatorskie. Jeden lokal dwupokojowy będzie dostosowany dla osoby niepełnosprawnej i jeden lokal trzypokojowy będzie częściowo dostosowany dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie mieszkania zostaną wykończone „pod klucz". Wokół budynku zostanie zagospodarowany teren, na którym powstaną: przedogródki, miejsca parkingowe, droga dojazdowa, chodniki oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2019 roku. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD" Kazimierz Palacz Spółka Jawna z Polic. Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z budżetu Gminy - Miasta Stargard oraz z Rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw. Funduszu Dopłat . Stargardzkie TBS Spółka z o.o. w celu uzupełnienia wkładu w realizację inwestycji zaciągnie kredyt w wysokości ok. 15% kosztów realizacji. Wszystkie mieszkania zostaną wynajęte Miastu, które podnajmie je osobom uprawnionym do otrzymania mieszkania komunalnego, w tym w pierwszej kolejności osobom oczekującym na zamianę lokalu z urzędu, które zdecydują się na pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu w zasobie własnym Miasta i podnajęcie lokalu w zasobach Stargardzkiego TBS Spółka z o.o. Przyszli podnajemcy będą płacić tzw. czynsz komunalny i będą mogli korzystać z obniżek czynszu na zasadach określonych jak dla zasobu własnego Miasta.

2018->C: akepath.jpg


Stargard, 18.10.2018 r.

Stargardzki TBS oddaje do użytkowania noclegownię dla osób bezdomnych  

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. na zlecenie Gminy - Miasta Stargard nadzorowało budowę noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Krasińskiego 10A. Inwestycja została zakończona 16.08.2018 r., a 28.09.2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Budynek został wybudowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD" Kazimierz Palacz Spółka Jawna z Polic. Wybudowany budynek jest dwukondygnacyjny o powierzchni 576,75 m2. Znajduje się w nim 49 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych. Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z budżetu Gminy - Miasta Stargard oraz z Rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń  obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw. Funduszu Dopłat. Budynek został wybudowany zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w stosownym rozporządzeniu. Będzie stanowił uzupełnienie funkcjonującego w Stargardzie tzw. drabinkowego modelu wychodzenia z bezdomności obejmującego streetworking, ogrzewalnię, noclegownię, schroniska i mieszkania wspomagane dla osób bezdomnych realizowane przez Stargardzki TBS Spółka z o.o. we współpracy z Gminą - Miastem Stargard oraz Centrum Socjalnym Caritas.

Relacja prasowa poniżej:

Zakończyła się budowa noclegowni przy stargardzkim ośrodku Caritas.

 aktualnosci->noclegownia1


Stargard, 17.10.2018 r.

Budynek Oświatowy zrealizowany przez Stargardzkie TBS działa już od września  

Na parterze usytuowano również zespół kuchni o profilu cateringowym (wydawanie posiłku) z przyległą stołówką. Uzupełnieniem funkcji dydaktycznej są sale do zajęć ruchowych z możliwością połączenia w jedną dużą salę gimnastyczną. Całość została przystosowana do wzrostu dzieci.

Na piętrze znajdują się dwa oddziały nauczania przedszkolnego „zerówki" oraz cztery oddziały nauczania wczesnoszkolnego - klasy 1-3. Klasy wyposażone są w balkony, które rozszerzają funkcje dydaktyczne o pracę w „zielonej klasie", istnieje możliwość zabudowania balkonów w celu powiększenia wewnętrznej części sal lekcyjnych. Dopełnieniem piętra jest sala komputerowa, sala do prac indywidualnych i świetlica.

Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Budynek zaprojektowano w oparciu o rozwiązania pro ekologiczne, sprzyjające taniej eksploatacji i utrzymania obiektu. Ponadto obiekt jest wyposażony
w nowoczesne urządzenia audiowizualne, tablice elektroniczne, w windę i zaplecze kuchenne. Aranżacja wnętrza została tak zaprojektowana, że ułatwia poruszanie się i odnajdowanie klas przez dzieci przedszkolne. W budynku zamontowane zostały urządzenia do monitoringu wizyjnego CCTV, sygnalizacji włamania i napadu SSWiN oraz sygnalizacji SSP. Teren wokół budynku został zagospodarowany między innymi przez wybudowanie miejsc parkingowych, wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i urządzenie terenów zielonych.

aktualnosci->oswiatowy1  

 


Stargard, 16.10.2018 r.

zaPLANujMY zmiany!!! - czyli sąsiedzkie spotkanie o podwórka przemianie pod takim hasłem w dniu 13 października 2018 r. członkowie SPOŁECZNEGO KOMITETU REWITALIZACJI na terenie Gminy Miasta Stargard zarządzanym przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zorganizowali pierwsze spotkanie z mieszkańcami w ramach projektu „Przyjazne Podwórko" .W trakcie spotkania omawiano z Mieszkańcami wizję przemiany podwórka przy skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza i Wojska Polskiego, której częściowa realizacja planowana jest do końca bieżącego roku. W spotkaniu z Mieszkańcami uczestniczyli również przedstawiciele Miasta i TBS.

  2018->wojska polskiego 78 aktualnosci->wojska polskiego 78 2


Stargard, 07.09.2018 r.

 

Stargardzkie TBS Sp. z o. o. wraz ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom"
Zapraszają na Jubileuszowy X Festyn „Dzień Sąsiada"
Festyn odbędzie się na terenie osiedla Lotnisko w Kluczewie 15 września 2018 r. od godziny 12.00
Oficjalne otwarcie nastąpi o godzinie 12.00, natomiast od 11.00 rozpocznie się turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Stargard.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w festynie jak i imprezach towarzyszących.
Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla wszystkich, w szczególności dzieci.
Każdy kto nas odwiedzi znajdzie coś dla siebie.

 ikonki->pdf-icon.png  1. Plakat X Festyn Dzień Sąsiada Lotnisko


Stargard, 11 - 12.04.2018 r.

Konferencja  „ Mieszkania wspomagane w polityce mieszkaniowej i społecznej samorządów"

Prezentacje z konferencji:

ikonki->pdf-icon.png  1_mieszkania_wspomagane _w polityce mieszkaniowej i społecznej Stargardu_A_Kmiec_Luciuk

ikonki->pdf-icon.png 2_Stowarzyszenie Potrzebny Dom jako przykład partnera w tworzeniu i funkcjonowaniu mieszkań wspomaganych_W_Jankojc

ikonki->pdf-icon.png3_Rola Stargardzkiego TBS w realizacji i funkcjonowaniu mieszkan wspomaganych_Jan_Sawicki

ikonki->pdf-icon.png 4_System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania_Barbara_Imiołczyk

 ikonki->pdf-icon.png5_Mieszkania dla seniorów w Szczecinie 04 2018_Grażyna Szotkowska

ikonki->pdf-icon.png 6_Mieszkania Treningowe_dla młodzieży..._Habitat_Magdalena_Ruszkowska_Cieślak

ikonki->pdf-icon.png7 Mieszkania dla osób wychodzących z bezdomności_Maja_Wacławczyk

ikonki->pdf-icon.png 8_mieszkania chronione, treningowe i wspomagane_potrzeba czy luksus_Tomasz Kot

ikonki->pdf-icon.png 9_Finansowanie budownictwa mieszkaniowego z Funduszu Dopłat BGK_ Krzysztof Baranowski

ikonki->pdf-icon.png  10_Możliwość wsparcia mieszkań wspomaganych  ze środków EFS i EFRR_Anna-Komorowska

ikonki->pdf-icon.png11_Mieszkania wspomagane_ owoc współpracy samorządu, TBS i NGO_Piotr_Mync


Stargard, 16.09.2017 r.

Festyn Dzień Sąsiada- relacja z festynu wkrótce.

 aktualnosci->festyn


Stargard, 31.05.2017 r.

Właśnie dobiega końca budowa budynku mieszkalnego na os. Lotnisko przy ul. Tańskiego 6. 

W budynku znajdzie się 28 mieszkań wykończonych, gotowych do zamieszkania oraz 6 lokali w stanie surowym przeznaczonych na sprzedaż.

Cena mieszkań na sprzedaż wynosi 3700zł brutto za metr kwadratowy- komórka lokatorska w cenie lokalu.   mieszkania-2017->oferta tanskiego 6abc_3
 
Stargard, 27 09.2016 r.

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

na Dniach Seniora w Parku Chrobrego

 aktualnosci->IMG_20160924_142256.jpg

W sobotę 24 września br. w Parku Chrobrego przy Baszcie Morze Czerwone odbyła się impreza plenerowa związana z hucznymi obchodami stargardzkich Dni Seniora, odbywających się pod patronatem prezydenta miasta. Na imprezie nie mogło zabraknąć Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. która realizuje politykę mieszkaniową Miasta Stargard.

Misją Spółki jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom o średnich dochodach z uwzględnieniem potrzeb seniorów, osób niepełnosprawnych i młodych ludzi poszukujących pierwszego mieszkania. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. buduje mieszkania czynszowei eksploatuje je na zasadach najmu. Spółka aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta Stargard oraz Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom" realizując programy mieszkaniowe takie jak „Nie sami", „Na start", „Bez barier" i „Nasz dom".

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. w 2009 zrealizowała inwestycję przy ulicy Śniadeckiego 11 z samodzielnymi mieszkaniami jedno- i dwupokojowymi z przeznaczeniem dla osób 55+.

aktualnosci->1.jpg

Budynek z lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą drogową, miejscami postojowymi, placami z zielenią rekreacyjną  na osiedlu Lotnisko przy ul.  Jana Śniadeckiego 11 w Stargardzie.


Stargard, 13.06.2016 r.

Komisja Polityki Społecznej Związku Miast Polskich w mieszkaniach Stargardzkiego TBS, realizowanych w ramach Programu „Potrzebny Dom".
W dniu 9 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. W programie posiedzenia znalazł się punkt dotyczący funkcjonowania stargardzkiego Programu „Potrzebny Dom" - systemu mieszkań wspomaganych. Wizytę zaplanowano w mieszkaniach wspomaganych dla osób z upośledzeniem umysłowym, mieszkaniach wspomaganych dla seniorów oraz mieszkaniach przeznaczonych dla osób opuszczających formy pieczy zastępczej.   aktualnosci->IMG_20160609_182047

Członek Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom" Jadwiga Dąbrowska zaprezentowała komisji poszczególne podprogramy skierowane do wybranych grup społecznych w oparciu o które  funkcjonuje program „Potrzebny Dom".

Pierwszy z nich - „Bez Barier" jest adresowany do osób niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych intelektualnie. Pierwsze mieszkania w ramach tego podprogramu oddano do użytku już w 1998 roku. Do osób w wieku „55+" jest skierowany projekt pod nazwą „Nie Sami". Oferuje on mieszkania na zasadach najmu, z zapewnioną opieką pielęgniarską oraz pomocą w czynnościach gospodarczych niesioną przez wolontariuszy. Program mieszkaniowy „Na Start" zakłada dwa etapy dochodzenia do własnego docelowego mieszkania uzależnione od rodzaju placówki, jaką wychowankowie opuszczają. Pierwszy z nich stanowi mieszkanie tymczasowe (tzw. „inkubator"), którego mieszkańcy usamodzielniają się pod nadzorem opiekuna. Z kolei na drugim etapie otrzymują oni mieszkanie samodzielne - docelowe, przeznaczone dla osób przygotowanych do samodzielnego funkcjonowania w „inkubatorze". Pierwszych 4 mieszkańców „inkubatorów" otrzymało swoje mieszkania docelowe. Mechanizm finansowania obu etapów projektu „Na Start" zakłada partycypację w kosztach, która jest wnoszona przez samorząd na „inkubator". Jest ona następnie przenoszona na mieszkanie docelowe, a ewentualne różnice kosztów pokrywa partner samorządu, np. organizacja pozarządowa. Czwarty z podprogramów - „Nasz Dom" jest skierowany do dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych. Jego podstawowy cel to stworzenie domu gdzie dzieci będą się uczyć, jak prowadzić własne gospodarstwo, natomiast opiekunowie postarają się stworzyć atmosferę ciepła rodzinnego. Priorytetem w ramach realizacji programu „Nasz Dom" jest również przystosowanie wychowanków do codziennego życia. W ramach tego podprogramu pierwsze „mieszkanie rodzinkowe" dla 10 wychowanków oddano w 2009 roku, drugie zaś dla 13 dzieci w 2010 roku. Dwa lata później 28 młodych ludzi mogło wprowadzić się do kolejnych dwóch mieszkań.

Członkowie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich zwiedzili również lokale znajdujące się na os. Letnim i os. Lotnisko po czym z dużym uznaniem wyrażali się o funkcjonowaniu programów i bardzo wysoko ocenili stargardzki model mieszkalnictwa wspomaganego.

aktualnosci->IMG_20160609_175853

      aktualnosci->IMG_20160609_182452


Stargard,  07.06.2016 r.   promocja->new age fit WWW

 STARGARDZKIE TBS ZAPRASZA NA DARMOWY TRENING Z  NEW AGE FIT

NEW AGE FIT to urządzenie sportowe, tworzone z pasją, powstałe z zamiłowania do Kalisteniki (gimnastyki), będące podstawą każdej dyscypliny sportowej.  Umożliwia wszechstronny rozwój fizyczny i optymalny przyrost masy mięśniowej. Systematyczne ćwiczenia z wykorzystaniem NEW AGE FIT to gwarancja sprawności fizycznej, doskonałej koordynacji ruchowej i świetnego samopoczucia, niezależnie od wieku, czy też poziomu sprawności fizycznej ćwiczącego.

Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację. Wykorzystuje się ją w ramach treningu wojskowego oraz wychowania fizycznego w szkołach na całym świecie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Stargardu do darmowych treningów na urządzeniu NEW AGE FIT na osiedlu Lotnisko przy ul. Tańskiego w Stargardzie.


Stargard, 16.05.2016 r.


slajdy->Tanskiego 6abc_1 

Stargardzkie T B S  Sp. z o.o. 13 maja br. przekazało do realizacji plac budowy przy ul. Tańskiego 6abc. Inwestycja zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 34 przestronnymi i funkcjonalnymi mieszkaniami. Wszystkie lokale posiadają pomieszczenia gospodarcze. Mieszkania na parterze mają własne tarasy z ogródkiem, a na pozostałych kondygnacjach - balkony. Inwestycja położona jest na Osiedlu Lotnisko w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji miasta Stargard. To spokojna i bezpieczna dzielnica otoczona zielenią i miejscami sprzyjającymi aktywnemu wypoczynkowi.