Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Najnowsze inwestycje

Najnowsze inwestycje

 powrót
2018-12-17 | Archiwum 2018
Archiwum 2018

1 marca  2018r.

W dniu 01.03.2018 r. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przekazało plac budowy przy ul. Gen. Wł. Andersa 29 w Stargardzie pod realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz Spółka jawna z siedzibą w Policach z ciężkim sprzętem jest już na terenie budowy, gdzie rozpoczęto prace związane z przygotowaniem terenu i dalszymi robotami. 

W budynku powstaną 23 lokale mieszkalne o wysokim standardzie, przeznaczone na wynajem dla osób uprawnionych do otrzymania lokalu komunalnego w systemie podnajem.             
Na realizację inwestycji Gmina- Miasto Stargard pozyskała finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK do kwoty 1 500 000,00 zł.             

Zakres prac obejmuje w szczególności:                
1) budowę budynku mieszkalnego 3 kondygnacyjnego o łącznej projektowanej powierzchnia użytkowej - 1049,90 m2,  z pomieszczeniami gospodarczymi, technicznymi w tym kotłowni, z wbudowanym śmietnikiem, z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, c.o., wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, 
2) zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną (w tym zieleń, drogi zewnętrzne ze zjazdem oraz 23 stanowiska postojowe, przyłącze i zewnętrzne instalacje wody, przyłącze
i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej, zewnętrzne instalacje elektryczne),     
3) rozbiórkę nawierzchni - istniejącego utwardzenia terenu wraz z wywozem i utylizacją gruzu,              
4) rozbiórkę istniejącej nieczynnej kanalizacji.  

Zakończenie budowy planowane jest w terminie do 28.02.2019 r., natomiast pierwsze zasiedlenia przez lokatorów planowane są w II kwartale 2019 r.        

 2018->C: akepath.jpg 2018->C: akepath.jpg 2018->C: akepath.jpg


17 października 2017r.

W październiku br. zakończono prace związane z termomodernizacją i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bydgoskiej 95 w Stargardzie.
Projekt został opracowany przez Pracownię Projektową Qbatura ze Szczecina, natomiast wykonawcą ww. robót był Zakład Ogólnobudowlany MEGA Marian Radliński Eugeniusz Kaczyński Spółka jawna
z siedzibą w Stargardzie.

 aktualnosci->Bydgoska 95_1  aktualnosci->Bydgoska 95_2  aktualnosci->Bydgoska 95_3

Kompleksowy nadzór nad realizacją inwestycji, w tym wyłonienie wykonawcy prac projektowych, audytora, pozyskanie premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyłonienie wykonawcy robót i  nadzór inwestorski nad wykonaniem całego zakresu prac sprawowało w imieniu WM Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

W ramach umowy wykonane zostały m.in. prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku, naprawą uszkodzeń murów, wymianą stolarki okiennej na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych do budynku, dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną, izolacją poziomą i pionową ścian fundamentowych, remontem klatki schodowej oraz wymianą WLZ.


24.08.2017 r.

W dn. 24.08.2017 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 9 w Stargardzie.

 

 aktualnosci->1 Okrzei.jpg

Wykonawcą prac jest firma Usługi Remontowo-Budowlane REM-BUD Krystian Domowicz z siedzibąw Lipniku przy ul. Brzozowej 6. W ramach umowy wykonane zostaną m.in. prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku oraz naprawą uszkodzeń murów, wymianą stolarki okiennej na klatce schodowej i  piwnicy oraz drzwi wejściowych na galerie, izolacją stropodachu wentylowanego, dociepleniem stropu piwnicy pod lokalami mieszkalnymi, remontem schodów zewnętrznych i strefy wejściowejdo budynku, remontem posadzek galerii, modernizacją instalacji c.o. (montaż zaworów podpionowych), wykonaniem instalacji odgromowej. 

aktualnosci->2 Okrzei.jpg


18.08.2017 r.

W dn. 18.08.2017 r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego 21, 22, 23, 24 w Stargardzie. 

 

 aktualnosci->1Krasinskiego.jpg

Wykonawcą prac jest ALANCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy  ul. Aleja Dębowa 9. W ramach umowy wykonane zostaną m.in. prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku oraz naprawą uszkodzeń murów, wymianą okienek piwnicznych i drzwi wejściowych zewnętrznych do piwnic, dociepleniem dachu i stropu nad ostatnią kondygnacja mieszkalną.

aktualnosci->2 Krasinskiego.jpg    aktualnosci->3 Krasinskiego.jpg

 


 01 sierpnia 2017r.

 

aktualnosci->Caritas-Krasinskiego noclegowania plac_big

 

Spółka Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29, w dniu 01.08.2017 r. podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym LIK-BUD Kazimierz Palacz Spółka jawna z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Fabrycznej 17, NIP 8510312122, Regon 810231221.

Wartość umowna robót - 2 408 791,59 zł brutto

Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu 11.08.2017 r.

Termin realizacji - 11 miesięcy od dnia przekazania placu budowy tj. do 11.07.2018 r.

Po odbiorze końcowym - wystąpienie do PINB o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (07/08.2018 r.).

Wykonawca podjął się wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku noclegowni dla osób bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Z. Krasińskiego (działka nr geod. 538/2 w obrębie 6 miasta Stargard).

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. „Budynek noclegowni dla osób bezdomnych, zagospodarowanie terenu inwestycji wraz z infrastrukturą techniczną", opracowanej przez Biuro Projektowe Technologii i Architektury Te-Ar z siedzibą przy ul. Kadłubka 41/23 w Szczecinie, stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 488/2016 z dn. 29.06.2016 r., wydanej przez Starostę Stargardzkiego.

Zakres prac obejmuje:

1)     budowę obiektu dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem i poddaszem nieużytkowym - pow. użytkowa (bez poddasza) 576,75 m2, kubatura 2184,00 m3,

2)     dostawienie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w konstrukcji stalowej,

3)     przeniesienie drewnianego budynku gospodarczego (pow. zabudowy 3,60 m x 7,14 m),

4)     rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego,

5)     zmianę lokalizacji osłony śmietnikowej,

6)     wykonanie placu manewrowego dla wozów straży pożarnej, dojść i dojazdów (ogółem pow. utwardzona - 796,36 m2),

7)     budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodnej
i kanalizacyjnej, deszczowej (wykonanie studzienek chłonnych na terenie inwestycji
do odprowadzenia ścieków opadowych).

Z wykonania wyłącza się budowę przyłącza telefonicznego i budowę przyłącza cieplnego,

8)     zieleń (wycinka drzew owocowych i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów, trawniki),

9)     serwisowanie w okresie rękojmi i gwarancji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych, instalacji i urządzeń: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, węzła cieplnego i instalacji solarnej wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów.


01 lipca 2017r.

 

slajdy->Tańskiego6abc_2

 

Zakończono realizację budynku przy ul. Tańskiego 6 a, b, c - budynek z 34 lokalami mieszkalnymi, 28 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem dla najemców z zasobów komunalnych, 6 lokali na sprzedaż w stanie deweloperskim.

 

 

aktualnosci->6 a b c.jpg

 


 

13 maja 2016r. 

slajdy->Tanskiego 6abc_1

 

Stargardzkie T B S  Sp. z o.o. 13 maja br. przekazało do realizacji plac budowy przy ul. Tańskiego 6abc. Inwestycja zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 34 przestronnymi i funkcjonalnymi mieszkaniami. Wszystkie lokale posiadają pomieszczenia gospodarcze. Mieszkania na parterze mają własne tarasy z ogródkiem, a na pozostałych kondygnacjach - balkony. Inwestycja położona jest na Osiedlu Lotnisko w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji miasta Stargard. To spokojna i bezpieczna dzielnica otoczona zielenią i miejscami sprzyjającymi aktywnemu wypoczynkowi. Więcej informacji już wkrótce.