Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] nie pokazuj więcej tego komunikatu

TBS

   STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.      tlo-przycisku->cod qr    
     ul. A. Struga 29, 73-110 Stargard        biuro@tbs.stargard.pl          
     
Znajdujesz sie w: Strona główna Oferta dla Wspólnot

Oferta dla Wspólnot

 powrót
2019-01-03 | OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ
OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Powierzenie Zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o zawartą umowę na zarządzanie.

Podstawowy pakiet usług w ramach umowy o  zarządzanie nieruchomością wspólną:

1.      Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty:

§  reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;

§  reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;

§  reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;

§  opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty ( regulaminów);

§  nieodpłatne porady prawne w zakresie zarządu nieruchomością wspólną.

2.      Obsługa bankowo - księgowa:

§  otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;

§  prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;

§  prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

§  pobieranie i windykacja na rzecz Wspólnoty należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz należnych miesięcznych opłat zaliczkowych od właścicieli, w tym również i opłat za zużycie mediów łącznie z wnoszeniem spraw do sądów o nakaz zapłaty, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;

§  zawiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat zaliczkowych z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, wysokości odpisu na fundusz remontowy ustalonych uchwałą właścicieli lokali;

§  sporządzanie rozliczeń z  właścicielami lokali, zgodnie z podjętą uchwałą, opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, uiszczanych w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali oraz świadczeń po zbilansowaniu kosztów i przyjęciu przez zebranie Wspólnoty sprawozdania finansowego;

§  przygotowywanie projektów planu gospodarczego;

§  sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty z realizacji planu gospodarczego.

 

3.      Obsługa administracyjna:

§  prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;

§  kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości;

§  zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych poprzez składanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracji (forma podatku - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

§  zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynków;

§  dbanie o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na przyległym terenie niezabudowanym;

§  przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;

§  prowadzenie korespondencji z właścicielami;

§  wyszukiwanie firm świadczących usługi - negocjowanie cen i warunków umów;

§  nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;

§  wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje w budynku - negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

4.      Obsługa techniczna nieruchomości:

§  prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

§  zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;

§  zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

§  kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

§  przygotowywanie planów remontowych;

§  wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, nadzór nad ich pracą oraz odbiory prac;

§  przygotowywanie wyceny robót budowlanych (kosztorysów inwestorskich).


Szanowni Państwo

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  już od 1998 roku zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Przedstawiamy Państwu naszą ofertę zarządzania nieruchomościami oferując kompleksową obsługę nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

Proponowane formy współpracy to: powierzenie zarządu nieruchomością wspólną i zlecenie zarządzania lub zlecenie zarządzania i ścisła współpraca z Zarządem Własnym Wspólnoty Mieszkaniowej powołanym spośród grona właścicieli lub spoza ich grona.

Gorąco zachęcamy do współpracy z nami.